En Board Strategy Day kan gøre forskellen!

Mål

Brug en Freedom2Act Board Strategy Day til:

  • at få en effektiv kortlægning af virksomhedens forretningsmæssige sundhedstilstand;
  • at få identificeret de væsentligste forretningsmæssige risici;
  • hurtigt at få igangsat initiativer der vil øge virksomhedens evne til at realisere sin vision og nå sine langsigtede finansielle mål.

“Sikken forskel en Board Strategy Day kan gøre!”

Det er den første replik, som de fleste af deltagerne i en Board Strategy Day giver udtryk for.

Nytænkning af strategier:

Alle virksomheder har brug for at genoverveje sine strategier nu og da - i dagens hurtigt skiftende erhvervsklima, mere end nogensinde. Dette har i mange tilfælde en tendens til at blive en lang og besværlig proces, som måske også involverer et væld af højt betalte konsulenter.

Board Strategy Day: en anderledes måde –
               og en måde, der kan gøre en stor forskel!

Det drejer sig om en meget fokuseret og intensiv proces, der vil kræve en aktiv involvering fra deltagerne - men kun for én dag. Den vil skabe ekstraordinære resultater på et minimum af tid!

En total fordybelse i strategien:

Board Strategy Day giver en total fordybelse i virksomhedens kritiske spørgsmål. Det er en mental træning, hvor alle deltagere bidrager med en høj intensitiv, meget struktureret indsats for at optimere deres tænkning på kort tid.

Dit hold - og effektive værktøjer:

Den vigtigste ressource i processen er dit team, med sin tilbundsgående kendskab til virksomheden.

Processen er styret af Freedom2Act Commercial Analysis™ virksomhedsanalyseværktøjet, et web-baseret ekspertsystem, der hjælper med at strukturere og fremskynde processen og med at dokumentere den.

Ved udgangen af dagen vil du have en tilstandsrapport omfattende virksomhedens to vigtigste forretningsområder - vital input til fastlæggelse af virksomhedens strategiske plan.

En stærk følelse af præstation.

Ved afslutningen af processen, kan ledelsen dele en stærk følelse af præstation. De fremstå som et hold, der har hver haft deres chance for at bidrage.

Hver deltager køber ind i resultaterne, de har været part i deres skabelse og har på samme tid at have hørt de øvrige deltageres udtalelser og prioriteringer.

Hvordan kan det gøres så hurtigt?

Filosofien er den samme som virksomheder i stigende grad benytter for produktion, salg, administration og til andre dele af deres proces. Princippet? Lean - fjern det overflødige!

"No slack"!

Der er ingen slack i vores Board Strategy Day!

En typisk strategikonsulent anvender uger til lange interviews, midtvejsevalueringer, lange møder med separate grupper, og konkluderer endelig det hele i et fælles dokument.

I Freedom2Act's Board Strategy Day er disse skridt bliver fremskyndet gennem én samlet proces, med alle involverede, samtidig, og under samme tag.

Hvordan sker det?

Deltagerne medbringer de data, som den procesansvarlige har bedt om før gennemførslen af Board Strategy Day.

Processen starter med en faktaindsamling, der dækker virksomhedens omgivelser og ressourcer for de to vigtigste forretningsområder. I alt undersøges 140 forretningsmæssige faktorer, som afgørende kan påvirke evenn til at nå vision og de finansielle mål. Faktaindsamlingen stimulerer diskussioner blandt deltagerne og fører herigennem til fælles holdninger vedrørende virksomhedens NU-situation. Process som rapportering kan gennemføres på dansk, engelsk, svensk og tysk.

Det unikke Freedom2Act Commercial Analysis virksomhedsanalyseværktøj benyttes efterfølgende til behandling af de afgivne besvarelser. Dette inkluderer en avanceret SWOT-analyse. Resultaterne præsenteres i form af overskuelige diagrammer og en tilstandsrapport, der let omdannes til en operationel handlingsplan rettet mod at eliminere de identificerede kritiske risikoområder.Processen er katalysator til at øge virksomhedens evne til at realisere sin vision og nå sine langsigtede finansielle mål.

Tid og omkostningseffektiv.

Den største fordel ved at benytte Board Strategy Day-metoden er den høje kvalitet. Mere end tusinde virksomheder er blevet analyseret under anvendelse af fremgangsmåden, og hver analyse har vist sig at være korrekt.

Tidsbesparelserne i sammenligning med en traditionelle fremgangsmåder er åbenlyse uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det samme er omkostningsbesparelserne, typisk titusinder af kroner.